A bekerülés módja: az intézményvezetőhöz benyújtott kérelem alapján.

A kérelemhez szükséges űrlap ide kattintva tölthető le!

Az otthonba azok az időskorú személy vehető fel,
•akinek gondozási szükséglete a napi 4 órát meghaladja, vagy
•a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozatát állapította meg róla az orvosszakértői szerv, vagy demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos (szakvélemény csatolandó), vagy
•egyedül él és
•80. életévét betöltötte (az életkor igazolásához a személyi igazolvány másolata szükséges), vagy
•70. életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közművas villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan (települési önkormányzat jegyzőének igazolása szükséges), vagy
•fogyatékossági támogatásban részesül (az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolata csatolandó), vagy
•előzőeken kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságánek szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg (érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolata szükséges), vagy
•I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban részesül ( a nyugdíjat, járadékot megállapító jogerős határozattal másolata csatolandó) vagy
•munkaképességét 100%-ban elvesztett, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és az orvosszakértői szerv/jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg (érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állafoglalás csatolandó)

Szenvedélybetegség vagy pszichiátriai betegség esetén a bekerüléshez szakorvosi javaslat szükséges, gondozási szükségletet felmérő értékelő adatlap kitöltésére nem kerül sor.

Az otthonba történő felvétel a beköltözni szándékozó vagy törvényes képviselőjének kérelmére indul. A felvételi kérelem az Intézménytől igényelhető, illetve letölthető.   A kérelmet kérjük pontosan, minden kérdésre kiterjedően, dátummal és saját kezű aláírással ellátva kitölteni. A háziorvos/kezelőorvos által kitöltött egészségi állapotra vonatkozó igazolás mellett kérünk igazolást arról, hogy a kérelmező fertőző betegségben nem szenved, ha van friss zárójelentést, ambuláns lapot/lapokat, valamint 1 hónapnál nem régebbi negatív széklet bakteriológiai és mellkasröntgen vagy tüdőszűrő leletet.

Az elhelyezés időtartama lehet határozatlan vagy határozott idejű. Szabadságra és eltávozásra lehetőség nyílik lakóink részére.

A kérelem beadása előtt lehetőség van látogatást tenni az otthonban. Munkatársunk körbevezeti az érdeklődőket az otthonban és tájékoztatást nyújt az intézménybe kerülés feltételeiről. Keressék őt bizalommal!

 
A kérelem befogadása után az otthon egy kijelölt munkatársa -egyeztetett időpontban- felkeresi a jelentkezőt (otthonában, kórházban, ahol éppen tartózkodik). A látogatás (előgondozás) célja, hogy a jelentkező tájékoztatást kapjon az otthon szolgáltatásairól, az otthonban zajló életről, az intézmény házirendjéről. Az előgondozást végző munkatárs tájékozódik a jelentkező életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális körülményeiről. Az előgondozás során arra keressük a választ, hogy a jelentkező állapotának és szükségleteinek megfelelnek -e az intézmény szolgáltatásai és az ellátási forma. Az előgondozás során szerzett infomrációk segítik a személyzetet az új lakó megismerésében, valamint abban, hogy beköltözés után minél hamarabb és minél könnyebben be tudjon illeszkedni a munkatársak segítségével.

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A vmeszi.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.